Pielęgnacja zieleni

Start  >>  Pielęgnacja zieleni

Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

W ofercie:
-Formowanie i cięcie żywopłotów
-Koszenie wycinanie chwastów i samosiewów
-Zakładanie, pielęgnacja trawników, koszenie, grabienie, nawożenie, podlewanie, wywóz i utylizacja traw
-Sadzenie, pielęgnacja roślin ozdobnych, w tym krzewów i drzew
-Cięcie techniczne oraz pielęgnacja drzew i krzewów
-Wycinanie drzew i odrostów korzeniowych, frezowanie pni
-Likwidacja dzikich wysypisk śmieci