Telefon   +48 608 423 265

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Mycie balustradyZajmujemy się kompleksową obsługą wspólnot mieszkaniowych. Sprzątamy klatki schodowe, korytarze, tereny zielone, chodniki, strychy oraz piwnice. Kontrolujemy budynki i usuwamy odpady oraz inne zanieczyszczenia, a nawet przeprowadzamy czynności związane z deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenów przyległych do wspólnoty. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty.

 

1. Codziennie:

 • Kontrolowanie budynków i usuwanie w miarę potrzeb (zamiatanie, zbieranie) odpadów i innych zanieczyszczeń
  z pomieszczeń i urządzeń budynku przeznaczonego do ogólnego użytku: korytarze, klatki schodowe itp.

 

2. Czystości okresowe:

 • Zamiatanie klatek schodowych,
 • Mycie klatek schodowych
 • Mycie okien na klatkach schodowych, balustrad, mycie drzwi na częściach wspólnych, skrzynek listowych
  i skrzynek licznikowych, urządzenia domofonowego oraz zamiatanie korytarzy piwnicznych i strychów,
 • Mycie lamperii i okien strychowych
 • Niezwłoczne oczyszczanie miejsc i pomieszczeń wspólnego użytku po wystąpieniu zanieczyszczenia
  zagrażającego stanowi sanitarnemu nieruchomości;
 • Wykonywanie czynności związanych z deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenu nieruchomości przeznaczonych
  do wspólnego użytku przy użyciu środków posiadających atest
 • Przygotowanie do wywozu przedmiotów wielkogabarytowych.
 • Wywieszanie dostarczonych przez Zarządcę informacji w gablotach na klatkach schodowych oraz
  dopilnowanie ich utrzymania
 • Skuteczne doręczenie właścicielom i najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych korespondencji od zarządcy
 • Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy zamieszczonych przez osoby
  postronne bez zgody i wiedzy Właściciela

 

3. Utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych będących w granicach nieruchomości wspólnej

 • Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanych części nieruchomości tj. podwórzy, przejść,
  bram, chodników, trawników, opasek ochronnych, placów zabaw, jezdni, placyków gospodarczych będących w
  granicach nieruchomości wspólnej
 • Sprzątanie – konserwacja terenów zielonych poprzez grabienie, dosadzanie krzewów, przekopywanie zniszczonych części
  trawników i kwietników, sianie trawy, jej koszenie i niezwłoczny
 • Wywóz własnym transportem liści, gałęzi, traw
 • Prześwietlanie drzew

 

4. Sprzątanie w okresie zimy (usługa jest świadczona w trybie 24h przez siedem dni w tygodniu) tj.

 • Usuwanie śniegu, usuwanie lodu, błota pośniegowego z chodników, dojść do budynków, śmietników, oczyszczanie pokryw studzienek telefonicznych, kanalizacyjnych.